Styremøte/2015-05-04

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Kurs

SNAFU. yorinad har fortsatt ikke mottatt listen over kursholdere. Med tanke på at eksamensperioden allerede har begynt, velger styret å droppe kurs dette semestret.

Ryddedag

Styret diskuterer hva som må tas hånd om på ryddedagen.