Styremøte/2015-09-24

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling:

Tid: Torsdag den 24. september 2015, kl. 16:15 Sted: Kose- eller terminalrommet

Saksliste

* Rydde- og vaskedag
 ** "Alt" må opp fra gulvet, for å gjøre vaskepersonalet og vaktmester glad
 ** Vaske kaffetrakter, mikrobølgeovn, popcornmaskin
* Kjøleskapsregler (Jeg ryddet kjøleskapet og var ikke særlig fornøyd med det jeg fant)
* Gitkurs 8. oktober, vi trenger kursholder!
* Oppdatering av Prosjekt Euler Kveld
* Organisere saltkveld
* Plakater til kurs
* Grafisk profil
 ** Logoen laget av Liang (se vedlegg)
 ** Outsourcing?
* Innkjøp, hvem skal kjøpe inn?
 ** Tekanne
 ** Påfyll for lappskriveren

Referat

Godkjenning av innkalling:

* Godkjent

Rydde og vaskedag:

* Ting opp fra gulvet er en bra ting
* Rydding og vasking er også en bra ting generelt, vi vil ha forslag til når
* Søndag den 4. er den beste datoen pga. andre events som skal skje de kommende ukene
* Organisering:
** Vi har lyst på pizza og brus?
** Tid og rekrutering er en greie noen burde ta ansvar for
*** Simon kan ta det
*** Kit foreslår kl 13 og utover

Bør fler ha admintilgang på facebook-siden?

* Jørn: så lenge ikke Alex driver å legger inn haskell-propaganda på kodekveld-eventet er det greit at vi gir de fleste tilgang på alt
* Generell enighet

Kjøleskapsregler:

* Ilse fant mange unspeakable ting i kjøleskapet. Kjøleskapet har blitt bedre, Ilse sin mentale helse kanskje ikke så
* Ilse vil ha ting merket, og regelen om at umerkede ting kastes reinstated
* Kit har ingen insigelser
* Folk vil ha navne-regelen ikke strøket ut, og kanskje i bold på en ny lapp på kjøleksapet
** Den koselige nyinnkjøpte dymo-tingen kan kanskje brukes?
*** Kit mener det kanskje blit litt dyrt, kanskje bruke tusj istedenfor
*** Vi tror ikke at det å ha permanent markers kommer til å ha negativ inflytelse på whiteboardet
* Tømming av kjøleskapet før/etter hvert styremøtet kan være en bra måte å holde det rent på
* Ilse: merking med PVV, PVVVV og dibbler burde være greit

Gitkurs 8. oktober:

* Fortsatt ingen kursholder
* Jørn spørr alex
* Fallbacks?
** Even foreslår Chaves
*** Vi får Ilse til å spørre
* Finn: alex har sagt tentativt ja til ham
* Så, vi regner med at det går bra\
* Jørn følger opp
** Alex har svart ja =D

Prosjekt euler-kveld:

* Kit synes at 1. oktober er helt greit
* Romreservering: Kit handles
* Skaffe snacks: Kit handles
* Reklamering: Ting kan arrangeres til mandag
** Det hadde vært awesome om kursplakatene ble repurposed til eventplakater
** Kan printes og henges opp sent på mandag
** Ilse kan trykke

Printing bør gjøres av studenter da copycat er dyre

* Folket er enige

Lunch istedenfor pondus:

* Kit: liker ikke pondus personlig eller politisk, lunch er en bedre fitt for PVV generelt
* Ilse er enig med Kit
* Jørn sier at det gir mening
* Flertallet er for, noen må bare gjøre det
* Kit bør probly gjøre det da det er hun som tar seg av regningen og stuff
** Vi kan probly ta det neste møte da kit er stresset nok som hun er nå

Kit drar for å printe kjøleskapsregler og rekke bussen

Update:

* Kit skal se på hvordan fikse pondusstuff

Update 2:

* Igloo har fått nytt regelsett

Plakater til kurs:

* NTNU trykk gir rabatt til studenter
* Hvis vi bruker NTNU trykk er det folk med busskort som er mest aktuelle som trykkere
** For tiden er det Kit og kanskje en av Robert eller Peder som har busskort som er aktuelle trykkere på Dragvoll

Saltkved:

* Lørdag den 17. (oktober) er det vi har som for tiden passer best
* Vi må fortsatt finne tid på dagen
* Ilse kommer ikke til å være i byen for anledningen
* For langt frem i tid til å fikse plakater for nå
** Fikser ansvarlig, eksakt tid og sted samtidig med plakater

Kalender-greia bør komme på forsiden til wiki-en slik at folk kan vite at den finnes

Epost med ukens event kan bli aktuelt?

Grafisk profil:

* Ilse mener at vi trenger mer farge og en ikke like avskrekkende logo
* Jørn mener at vi ikke har så mye å tape, og en god del å vinne
* Vil vi lage selv, eller kaste penger på problemet
** Finn: vi bør ikke outsource, da det kan ende opp med å koste rundt 200k
** Ilse synes at det er vanskelig å lage grafisk profil
** Få noen, f.esk. industriell design eller hist til å gjøre det?
** Vi liker generelt logoforslaget til Liang
** Bruke litt penger på en konkuranse kunne ha vært en ide?
** Utsette dette til neste møte når vi kan få inspill fra fler personer?
*** Ilse Jørn og Simon (de enste fra styret som er igjen på møtet) er enige om at dette er en god ide

Innkjøp at tekanne og påfyll for lappskriver:

* Har blitt gjort =D

Finn har lyst til å ha kodekveld etter kurset sitt

* Ilse: er en veldig kul ide
* Er isåfall snakk om den 24. oktober
* Alle tilstedeværende er enige om at det er en bra ting, prosessen med facebookevents, romreservasjon, og plakatstyr skjer når vi har tatt hånd om events nærmere frem i tid

Ta en cleanup av aktive da det ikke ser ut til å være så mye aktivitet lenger

Møtet løftes