Styremøte/2015-10-22

From Programvareverkstedet
< Styremøte
Revision as of 17:01, 22 October 2015 by Simongli (talk | contribs) (Added minutes for today)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag den 22. oktober, kl. 16:15 Sted: Kose- eller terminalrommet

Saksliste

  • Oppsummering saltkveld
  • Organisering grafikkveld
  • Svare Gjøvik-studentene
  • Få driftsaker av styrets saksliste
  • Lunch istedenfor Pondus
  • Skjerm/TV

Referat: Oppsummering av saltkveld:

* Ikke så mye oppmøte, ikke så mye som ble gjort

Organisering av grafikkveld:

* Finn holder kurs i dag
* På lørdag blir det workshop på PVV i forbindelse med kurset
* * Om det ikke er satt opp facebookevent ennå kan vi gjøre det nå?
* * * Hvis det skal gjøres må vi ha et tidspunkt
* * * * Finn kommer til å dukke opp etterhvert på lørdagen etterhvert som det kommer folk
* * * * Uten mer presis tid gir det ikke så mye mening å lage et FB-event
* Det eneste som står igjen da er å holde kurset

Svare Gjøvik-studentene:

* Siden sist har Jørn svart dem
* Vi burde kanskje utdype hvordan vi får tak i deler til maskinparken?
* Peder: Vi har stort sett fortalt dem hva de trenger generelt, om de lurer på noe mer spesifikt er det kanskje bedre om de følger opp selv?

Få driftssaker av styrets sakssliste

* Vi feilet ganske hardt i dag da NABLA-sake ble tatt i det styremøtet startet med ~50% av styreedlemmene med på det møtet
* For nå fortsetter vi å sende saker som er relevante for drift videre til drift
* * Hvordan vi får drift til å starte på politiske og/eller nødvendige prosjekter utsettes til senere
* Vi fortsetter å ha en god kommunikasjon med driftskoordinator
* * Kan prøve å jobbe ham ihjel før masterarbeidet hans tar av i februar?
* Kan være en ide å opprette en "aktive-drift" som en undergruppe av drift som i det minste møtes regelmessig? (1 gang i uken? 1 gang i måneden?)
* * Ser ut som om det er stemning for en slags "aktive-drift", vi ser mer på det frem til neste møte, virker uansett som om det er noe det er best å start med til våren

Lunch istedenfor Pondus

* Utsettes til neste gang, for begrunnelse se forrige gang.

Skjerm/TV

* Samme som Lunch/Pondus...
Møtet løftes