Styret/Kasserer

From Programvareverkstedet
< Styret
Revision as of 17:52, 19 October 2009 by Oysteini (talk | contribs) (lagt til noen manglende adresser)
Jump to navigation Jump to search

Generelt råd til kasserer: Se Tidligere styrer for å finne ut hvem som har vært kasserer før og som du dermed kan plage med alle slags spørsmål om kasserervervet.

Regnskap

Regnskap føres i Gnucash. Regnskapsfilene ligger i `kasserer/regnskap` i styrets endringslager som kan hentes fra https://dev.pvv.org/svn/styret.

Følgende oppsett av Gnucash må gjøres for hver bruker: Slå av filkomprimering (for å få filer som oppfører seg pent i versjonskontroll), (TODO: flere ting)

Det kan være lurt å lese om dobbel bokføring i Gnucash-manualen.

Det er hendig å kjenne til at man kan splitte transaksjoner, for eksempel når noen betaler både kontingent og diskplass i samme innbetaling.

Bilag (kvitteringer o.l.) merkes med nummer og settes pent inn i en perm.

Registrering av betalt kontingent må synkroniseres med medlemsdatabasen på et eller annet vis når denne blir brukbar. Foreløpig gjelder følgende: Livstidsmedlemskap noteres i filen `kasserer/livstidsmedlemskap` (i styret-endringslageret nevnt over).