Difference between revisions of "Terminologi"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m
Line 8: Line 8:
 
== Kryptografi ==
 
== Kryptografi ==
  
Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer, for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)
+
Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)
 
 
  
 
== Distribuerte systemer ==
 
== Distribuerte systemer ==

Revision as of 10:48, 5 December 2012

Norsk EDB-terminologi, as recommended by leading PVVers!

Versjonskontroll

Endringslager (n1): Et sted hvor endringene mellom alle versjoner av et dokument lagres. (en:repository)


Kryptografi

Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)

Distribuerte systemer

Fjernkall (n1): Et kall til en funksjon/metode som kan eksekveres av en annen prosess. (en:remote procedure call (RPC), remote method invocation(RMI))

Likemannsnettverk (n1): Et nettverk hvor alle partene er likeverdige. (en:peer-to-peer network)