Difference between revisions of "Terminologi"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(la til programmeringsbit, og definisjon på søppeltømming)
 
Line 24: Line 24:
 
== Programmering ==
 
== Programmering ==
  
Søppeltømming (v): fjerne  objekter som det ikke lenger er bruk for. (en:garbage collection)
+
Søppeltømming (v): fjerne  objekter fra minnet som det ikke lenger er bruk for. (en:garbage collection)

Latest revision as of 12:26, 1 February 2013

Norsk EDB-terminologi, as recommended by leading PVVers!

Versjonskontroll

Endringslager (n1): Et sted hvor endringene mellom alle versjoner av et dokument lagres. (en:repository)

Flette (v): Å slå sammen to versjoner av en fil. (en: merge)

Flettekonflikt (m1): Oppstår hvis samme sekvens har motstridende innhold i versjonene under en fletting. (en: merge conflict)


Kryptografi

Tillitsvei (m1): En vei mellom to nøkler i en graf av signaturer (tillitsgraf), for eksempel i OpenPGP/GPG (en:trust path)

Tillitsgraf (m1): En graf hvor nodene er kryptografiske nøkler og kantene er signaturer mellom disse nøklene hvor de verifiserer hverandre. Spesielt brukt i sammenheng med OpenPGP/GPG. (en: web of trust)

Distribuerte systemer

Fjernkall (n1): Et kall til en funksjon/metode som kan eksekveres av en annen prosess. (en:remote procedure call (RPC), remote method invocation(RMI))

Likemannsnettverk (n1): Et nettverk hvor alle partene er likeverdige. (en:peer-to-peer network)

Programmering

Søppeltømming (v): fjerne objekter fra minnet som det ikke lenger er bruk for. (en:garbage collection)