UTF-8

From Programvareverkstedet
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sjekkliste for screen/irssi med UTF-8

  • Det er lettest å sette opp dette dersom du allerede har utf-8 i den terminalen du bruker, slik at du ser hva som virker og ikke.
  • Pass på at du har et UTF-8-locale på maskinen du skal starte screen på. Pass særlig på LC_CTYPE, for eksempel ved å sette `LC_CTYPE=nb_NO.UTF-8`.
  • Prøv å skrive noen norske tegn på kommandolinja for deretter å viske dem ut.
  • Start screen med -U for å få UTF-8-støtte.
  • Sjekk at du fortsatt har UTF-8-locale før du starter irssi.
  • Sett irssis `term_charset`-variabel til utf-8.
  • Kjør `/recode add #kanalnavn utf-8` eller `/recode add #kanalnavn latin1` for å velge tegnsett pr. kanal.