Difference between revisions of "Vårmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (7 revisions)
(fikset nummerering av saksliste)
Line 15: Line 15:
 
# Valg av styre.
 
# Valg av styre.
 
# Valg av revisor.
 
# Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité.
+
# Valg av valgkomité.
11. Møtet er hevet.
+
# Møtet er hevet.
  
 
= Økonomi =
 
= Økonomi =

Revision as of 22:36, 24 January 2011

Innkalling

Innkalling skal sendes ut senest 3 uker før møtet. Etter denne er sendt ut skal medlemmene ha 2 uker på seg til å komme med forslag til saker. Innkalling med endelig saksliste skal sendes ut senest en uke før møtet.

Saksliste

Saksliste for halvårsmøter om våren. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av valgkomité.
 12. Møtet er hevet.

Økonomi

 • Budsjett og regnskap følger kalenderåret. Regnskapet som legges fram på halvårsmøtet gjelder derfor foregående år, og budsjettet som legges fram på halvårsmøte gjelder for inneværende kalenderår.
 • Regnskap og budsjett for foregående år skal ha vært innom revisor. Hvem som er revisor står på Programvareverkstedet
 • Forslag til presentasjon av budsjett og regnskap;
 ||Konto||Budsjett 2005||Regnskap 2005||Budsjett 2006||
 ||Konto 1||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 2||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Inntekter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 3||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 4||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Utgifter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Driftsresultat:||x.xx||x.xx||x.xx||

Styrets halvårsrapport

Forslag til punkter som bør inn i styrets halvårs-/årsrapport.

 • Antall medlemmer i starten og slutten av året.
 • Hvilke kurs som har vært gjennomført i løpet av året.
 • Andre arrangementer som har vært gjennomført.
 • Eventuell representasjon på NUCCC og i NUCC.

Drifts halvårsrapport

Forslag til punkter i drifts halvårsrapport;

 • Nye maskiner som er kjøpt/fått og satt i drift.
 • Annen ny hardware.
 • Nye tjenester og endringer av gamle tjenester.