Difference between revisions of "Vårmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(saksforslag skal komme senest to uker før møtet, ikke to uker etter første innkalling)
(forsøk på å få sakslistemalen til å stemme overens med slik sakslisten faktisk pleier å være nå for tiden)
Line 6: Line 6:
  
 
# Møtet er satt.
 
# Møtet er satt.
# Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
+
# Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.
 
# Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 
# Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 
# Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 
# Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 
# Styrets halvårsrapport.
 
# Styrets halvårsrapport.
 
# Drifts halvårsrapport.
 
# Drifts halvårsrapport.
 +
# CERTs halvårsrapport.
 
# Godkjenning av forrige års regnskap.
 
# Godkjenning av forrige års regnskap.
 
# Godkjenning av årets budsjett.
 
# Godkjenning av årets budsjett.

Revision as of 14:20, 5 September 2013

Innkalling

Innkalling skal sendes ut senest tre uker før møtet. Medlemmene kan komme med forslag til saker frem til to uker før møtet. Innkalling med endelig saksliste skal sendes ut senest en uke før møtet.

Saksliste

Saksliste for halvårsmøter om våren. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. CERTs halvårsrapport.
 8. Godkjenning av forrige års regnskap.
 9. Godkjenning av årets budsjett.
 10. Valg av styre.
 11. Valg av revisor.
 12. Valg av valgkomité.
 13. Møtet er hevet.

Økonomi

 • Budsjett og regnskap følger kalenderåret. Regnskapet som legges fram på halvårsmøtet gjelder derfor foregående år, og budsjettet som legges fram på halvårsmøte gjelder for inneværende kalenderår.
 • Regnskap og budsjett for foregående år skal ha vært innom revisor. Hvem som er revisor står på Programvareverkstedet
 • Forslag til presentasjon av budsjett og regnskap;
 ||Konto||Budsjett 2005||Regnskap 2005||Budsjett 2006||
 ||Konto 1||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 2||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Inntekter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 3||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Konto 4||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Sum Utgifter:||x.xx||x.xx||x.xx||
 ||Driftsresultat:||x.xx||x.xx||x.xx||

Styrets halvårsrapport

Forslag til punkter som bør inn i styrets halvårs-/årsrapport.

 • Antall medlemmer i starten og slutten av året.
 • Hvilke kurs som har vært gjennomført i løpet av året.
 • Andre arrangementer som har vært gjennomført.
 • Eventuell representasjon på NUCCC og i NUCC.

Drifts halvårsrapport

Forslag til punkter i drifts halvårsrapport;

 • Nye maskiner som er kjøpt/fått og satt i drift.
 • Annen ny hardware.
 • Nye tjenester og endringer av gamle tjenester.