Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
 
05554NamibiaWeaverBird-reir.JPG

De sosiale veverfuglene vil helst bo i by. Ikke i menneskets byer, men i sine egne. Så derfor bygger de noen enorme boligkomplekser opp i kameltornetrærne i Namibia. Et sånt byggverk kan ha hundrevis av boenheter. De bygger og de bygger, helt til en vakker dag når treet ikke lenger klarer å bære vekten av alle stråene. Litt sånn som doserne.

  The social weaver birds prefer to live in cities. Not in the noisy, dirty cities of the humans, but in their own. So they build their gigantic housing projects up in the camel thorn trees of Namibia. One construction like this can have hundreds of apartments. The birds keep on building until one day the tree can not take it any more, and falls over.