Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC06603VanTyskeVandrere.JPG
Det "omvendte" av forrige bilde. Fra denne siden kan det ikke ha vært lett å erobre gamle Van, som du ser! Vi står nede på sletta og kikker opp mot høyden, hvor det selvfølgelig står et Ataturk-monument (den litt mørke saken nesten på toppen). Det viktige her er ikke Ataturk, men en sak jeg har markert med rød firkant. En som klarte å erobre området var nemlig perserkongen Xerxes, og det var han så stolt over at han la igjen litt grafitti, se neste bilde.   The "opposite" of the previous photo. From this side it must obviously have been particularly hard to invade the castle. We're down on the plain and look up towards the hill, where there is of course an Ataturk monument near the top. The important thing here isn't Ataturk, but the bit I have marked with a red rectangle. The Persian king Xerxes managed to conquer this area, and he was so proud of it that he left some graffiti behind, see next photo.
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]