Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC08076SisterneOppned-Medusa.JPG

Et par av søylene i basilikacisternen har et Medusa-hode på bunnen. Her ser det kanskje ut som om søylen har et Medusa-hode på toppen, men det er bare fordi jeg er så flink til å manipulere bilder. Man ser at det er Medusa fordi hun har slanger i stedet for hår på hodet.

Forklaringen er ukjent, men sannsynligvis er dette bare nok et eksempel på at folk var enda flinkere til gjenbruk i gamle dager enn de er nå. Det ligger nok et begravet romersk tempel i Istanbul et sted som mangler et par statuehoder.

 

Two of the columns in the basilica cistern in Istanbul have a Medusa head at their bases. It may look like this column has a Medusa head on its top, but that's just because I'm such a master at manipulating photos. You can see that it's Medusa because she has serpents instead of hair on her head.

The explanation for this is unknown, but it's probably just another proof that people were much better at recycling back in the days than we are now. I'm betting that there's a Roman temple buried somewhere in Istanbul, where two giant statues are missing their heads.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]