Programmering i Ruby

Den Pragmatiske Programmerers Veiledning

Forrige < Innhold ^
Neste >
modulen Errno

Indeks:


Ruby sine unntaksobjekter er subklasser av Exception. Men operativsystemer angir vanligvis feil ved vanlige heltall. Modulen Errno lages dynamisk for koble disse operativsystemfeilene til klasser i Ruby, slik at hvert feilnummer blir til sin egen subklasse av SystemCallError. Siden subklassen lages inne i modulen Errno vil navnet starte med Errno::.

Navnene p Errno ::-klassene er avhengig av miljet som Ruby kjrer i. P en typisk Unix- eller Windows-plattform vil du finne Errno-klasser slik som Errno::EACCES, Errno::EAGAIN, Errno::EINTR og s videre.

Selve heltallet som operativsystemet bruker som feilnummer ved en gitt feil er tilgjengelig ved klassekonstanten Errno:: error ::Errno.

Errno::EACCES::Errno 13
Errno::EAGAIN::Errno 11
Errno::EINTR::Errno 4

En komplett liste over operativsystemfeilene for din spesifikke plattform er tilgjengelig som konstanter i Errno.

Errno.constants E2BIG, EACCES, EADDRINUSE, EADDRNOTAVAIL, EADV, EAFNOSUPPORT, EAGAIN, ...


Forrige < Innhold ^
Neste >

Extracted from the book "Programming Ruby - The Pragmatic Programmer's Guide".
Translation to norwegian by Norway Ruby User Group.
Copyright for the english original authored by David Thomas and Andrew Hunt:
Copyright © 2001 Addison Wesley Longman, Inc.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).

(Please note that the license for the original has changed from the above. The above is the license of the original version that was used as a foundation for the translation efforts.)

Copyright for the norwegian translation:
Copyright © 2002 Norway Ruby User Group.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).
Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder.
Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.