Julekonsert 2008 


KorX ønsker velkommen til julekonsert

Torsdag 4. desember 2008 - kl. 19:00 i Søndre Slagen Kirke

Det er gratis inngang, og det vil bli tatt opp kollekt til inntekt for nytt lydanlegg i kirken.

Kommentarer 
We are sorry. New comments are not allowed after 1 days.