Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 64
DSC00697FernandoGodPlassPaaSancho.JPG

Bilder blir ofte best når naturen selv sørger for rammene. Motivet er ellers Sancho strand, sett østfra mot vest.

Den eneste måten å komme ned til stranden på er ved å klatre på noen stiger som er satt opp gjennom noen trange åpninger i klippene. Denne stranden er garantert fri for tykke amerikanere.

Om du trenger hjelp til å vurdere størrelsen på stranden, så er den prikken omtrent midt på stranden, såvidt ute i vannet, et menneske. Med god plass.

 

Photograps often turn out best when nature itself provides the framing.
This is Sancho beach, as seen from the east.

The only way down to the beach (if you want to live) is to climb down ladders through very narrow openings in the cliffs.

To help you comprehend the size of the beach, take a look at the tiny dot almost in the middle of the beach. It's a person. With a world-class beach all to himself.