(older) english version

CURRICULUM VITAE

Navn: Roar Andre Lauritzsen
Adresse: Myrdalveien 2C,
1086 Oslo
Telefon: Privat: 22 10 46 46
Mobil: 91 16 21 10
Email: roarl@pvv.org
Født: 1969
Sivilstand: Samboende, tre barn.

Yrkeserfaring:

2007..2012: Core Technology Team Manager i Opera Software. Personalansvarlig for Opera's Core Network gruppe, inntil 11 personer. Utvikling av nettleseren Opera i C++ for Linux og Windows.
2005..2007: Senior Software Engineer i Fast Search & Transfer. Utvikling av komponent-basert cluster- og søke-platform basert på OSGi og SOA, programmert i Java med Eclipse.
2001..2005: Senior forsknings-ingeniør i GenKey. Utvikling av system for digital identifikasjon og autentisering basert på fingeravtrykksanalyse og RSA kryptografi, programmert i C++ og ARM assembly på embedded fingeravtrykks-nøkkel.
1999..2001: Senior systemutvikler i Fast Search & Transfer. Videokompressjons-algoritmer programmert i Java og C++, på Linux, Windows og Symbian plattformer.
1996..1999: Systemutvikler i Metaphor Systems. Værdata-analyse og visualisering med OpenGL, programmert i C++ og MIPS assembly på Silicon Graphics/IRIX plattformen.
1994..1996: Systemutvikler i MRT micro. Video-digitalisering og bildebehandling programmert i C++ og 80x86 Assembly.

Utdannelse:

1993: Militærtjeneste i Hans Majestet Kongens Garde, bl.a som EDB assistent.
1988..1992: Sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole, Institutt for Datateknikk og Telematikk. Hovedkarakter: 1.8, diplomoppgave: 1.5
1985..1988: Examen Artium ved Vahl Videregående Skole. Snittkarakter 5.5

Tillitsverv:

2007..2012: Tillitsvalgt og nestleder av Tekna-gruppen ved Opera Software.
2006..2007: Tillitsvalgt og leder av Tekna-gruppen ved Fast Search & Transfer.
1999..2001: Verneombud ved Fast Search & Transfer.

Faglige interesser:

Jeg har alltid hatt stor interesse for nyskapende programmering, gjerne i forbindelse med visualisering, bildebehandling og forskjellige områder innenfor matematikk, deriblant komprimering, kryptografi og annen informasjonsteori. I løpet av utdannelsen og i arbeidslivet har jeg hatt anledning til å fordype meg i disse områdene. Jeg har lang erfaring med å optimalisere kritiske deler av et system for å oppnå maksimal ytelse. Andre interesser ligger i områdene datamaskin-parallellisme, kunstig intelligens og nanoteknologi, men jeg har bare i liten grad hatt anledning til å studere og jobbe med disse tingene annet enn på hobbybasis.

Kompetanse:

Data-språk: C++, Java (7 SE, ME), JavaScript, HTML, C, Perl, Assembly (x86-64, 80x86, ARM, MIPS), Pike, Lisp, Pascal, Fortran, Ada, Prolog...
Operativsystemer: Unix (Linux/FreeBSD/IRIX/Solaris), Windows (7/Vista/XP/NT/CE), Symbian, Palm.
Mye brukte metoder: Test Driven Development, Refactoring, Code review, Scrum, Continuous Integration
Verktøy: Eclipse, Git, Perforce, gcc/g++, emacs, CVS, Qt, OpenGL, Visual C++.

Fremmedspråk:

Engelsk: Leser og skriver meget godt. Forstår alt og snakker flytende.
Tysk: Kan lese, men skriver ikke godt. Følger en konversasjon med litt anstrengelse og kan snakke litt.
Japansk: Har gått noen kurs, og tar det gjerne opp igjen hvis sjansen byr seg.  Noe på japansk

Fritidsinteresser:

Jeg liker å lese, spille dataspill og høre på musikk, men nå for tiden bruker jeg mye av tiden på familien. Jeg har alltid en bleeding-edge PC som jeg bruker til programmering og spilling. På fritiden har jeg programmert en åpen kildekode Java kalkulator til mobiltelefonen min, og utviklet et nokså sterkt othello-program. En av mine første datamaskiner var en Acorn R5000 ARM/25MHz maskin. Jeg har svart belte i Aikido, og er medlem av Tekna, Programvareverkstedet, Human-Etisk Forbund, The Planetary Society, Mensa og Oslo Science Fiction-Forening. Tidligere medlem av Norges Speiderforbund, Gjerdrum Orienteringslag og Oslo og Omegn Hanggliderklubb.

Referansepersoner:

Lars Erik Bolstad, sjef for Core avdeling i Opera Software, 92059806
Eirik Knutsen, prosjektleder i Fast Search & Transfer, 48011257
Kim Øyhus, kollega i GenKey, 90014425


roarl@pvv.org
Last modified: Thu Nov 20 16:28:03 CEST 2012