Index page [< Previous] [Next >]
DSC01105KvitingenTypiskDaarligMerking.JPG

Jotunheimstien skal i teorien være godt merket med blå streker på trær og stein underveis. Nå er jo jeg levende bevis på at man kan gå stien uten gode kart, men da må du også regne med å bruke litt tid underveis på å lete etter stien nå og da. Mange steder er merkingen av denne typen, altså litt vanskelig å se, og andre steder igjen kan blåmalingen være helt fin, problemet er bare at sure grunneiere har hugget ned trærne, så stammene du ser etter ligger nede i gresset et sted...

  In theory you can walk the Jotunheimen Trail without a map, just by following the blue and red markings on trees and rocks along the trail. Unfortunately, in many cases the paint has faded, or silly people have cut down the trees the paint is on, so the markings you look for are easier to see for an ant than for you... If you bring a good map, you'll save some time that otherwise would be spent looking for the trail. (Mind you, you need a large number of maps, weighing almost a kilogram and they will cost you about 160 Euro.)