Next Previous Contents

5. Et større eksempel

Spill stjålet fra manualen til Commodore 64. Målet er å gjette et tall med minst mulig forsøk.

 1| class Gjett # Et lite spill 
 2|  def initialize
 3|   @max = 100
 4|   @min = 1
 5|   @forsoek = 0
 6|   @ferdig = false
 7|   @fasit_svar = ((@max-@min)*rand).to_i + @min
 8|  end
 9|  def spill
 10|   puts "\nGjettekonkurranse!"
 11|   while @forsoek < 10 and not @ferdig
 12|    gjett( hent_svar )
 13|   end
 14|  end
 15|  def gjett( svar )
 16|   diff = (svar - @fasit_svar).abs
 17|   if diff > 25
 18|    print "Mye "
 19|   elsif diff > 15 
 20|    print "Endel "
 21|   elsif diff > 0 
 22|    print "Litt "
 23|   end
 24|   if svar > @fasit_svar
 25|    puts "lavere. "
 26|   elsif svar < @fasit_svar
 27|    puts "høyere. "
 28|   end
 29|   if diff == 0
 30|    @ferdig = true
 31|    puts "Du klarte det på #@forsoek forsøk!"
 32|   end
 33|  end
 34|  def hent_svar
 35|   begin
 36|    print "Gjett ett tall mellom #@min og #@max >:"
 37|    svar = gets.to_i
 38|   end until svar >= @min and svar <= @max
 39|   @forsoek += 1
 40|   svar
 41|  end
 42| end 
 43| 
 44| # La oss unngå å bruke de kryptiske globale variabelnavnene.
 45| require 'English'
 46| if __FILE__ == $PROGRAM_NAME then
 47|  begin
 48|   g = Gjett.new
 49|   g.spill
 50|   print "Spille en gang til? [j/n]: "
 51|   svar = gets.downcase
 52|  end while svar[0] == ?j
 53| end


Next Previous Contents