Next Previous Contents

En introduksjon til språket Ruby

Kent Dahl < kentda@pvv.org >

Linpro utgave v1.7, Mai 4., 2004
En introduksjon til språket Ruby.Copyright © 2002-2004 by Kent Dahl.

1. Bakgrunnsinformasjon

2. Vår første smakebit av Ruby-kode.

3. Flytkontroll

4. Metoder, klasser og objekter.

5. Et større eksempel

6. Noen nødvendigheter...


Next Previous Contents