Fernando de Noronha

I mars/april 2006 besøkte jeg Brasil og Fernando de Noronha.
Resultatet ser du nedenfor.

Tips: Trykk F11 nå for å gi bildene her litt mer plass.)

 

In March/April of 2006 I travelled to Brazil and the spectacular
island of Fernando de Noronha. See below for my take on it.

Tip: Press F11 now to give the photos some more room.

DSC00326FernandoNinjafugl.JPG DSC00329FernandoNesteStoppAfrika.JPG DSC00347FernandoTremannskirke.JPG
DSC00360FernandoHestISolnedgang.JPG DSC00370FernandoNordkystenISolnedgang.JPG DSC00386FernandoBuetHorisont.JPG DSC00412FernandoKurtKrabbe.JPG
DSC00438FernandoLuftfauna.JPG DSC00507FernandoQuixabinhaOmKvelden.JPG DSC00511FernandoSurfingFrister.JPG DSC00533Fernandov2VannSomSprenger.JPG
DSC00535FernandoKlippenOmNatten.JPG DSC00569FernandoParadiseFound.JPG DSC00592FernandoDelfineneFoelger.JPG DSC00620FernandoKjempehode.JPG
DSC00639FernandoSisteSkrikFoerNatta.JPG DSC00661FernandoAtalaiaSnorkleland.JPG DSC00669FernandoIlhaDoFrade.JPG DSC00671FernandoBaiaDosGolfinhos.JPG
DSC00684FernandoFuglFriSomFuglen.JPG DSC00688FernandoPraiaSanchoParPaaStranda.JPG DSC00693FernandoFisleoey.JPG DSC00695FernandoSanchoFraFemtimeteren.JPG
DSC00697FernandoGodPlassPaaSancho.JPG DSC00802FernandoAleneIVerden.JPG DSC00840FernandoSAAInnbydende.JPG DSC00866FernandoGuaranafrokost.JPG
DSC00876FernandoMenSaaMaatteJegDra.JPG DSC00904FernandoEtMerkeligTablaa.JPG DSC00916FernandoLanghalsblakken.JPG DSC00917FernandoYogadamen.JPG
DSC00920FernandoBuggy.JPG DSC00923FernandoHeltFintPaaConceicao.JPG DSC00934FernandoSkogOgFjell.JPG DSC00942NatalFraBakgaardshotellet.JPG