Hilalkomiteen v/IRN
Calmeyergt.8
0183 Oslo
Fax: 850 22 050
hilalkomiteen@irn.noFastsettelse av islamske høytidsdager

Flere moskeer har nå gått sammen og blitt enige om å bruke samme metode for bestemmelse av ramadans begynnelse og slutt. Flere moskeer har hittil undertegnet "Hijrikalender avtalen" og flere ventes å følge etter. En komite for å implementere metoden er blitt valgt og arbeidet er i gang i henhold til "retningslinjene". Se brosjyren for mer informasjon.

Metoden baserer seg på følgende to kriterier:

  1. At månen kan observeres innenfor internasjonal datolinje. Metoden skal bruke "Shaukatkriteriet" og "moon calculator" laget av Dr. Manzoor Ahmed for å beregne synlighetsparabelen for månen.
  2. At minst et muslimsk land har erklært at månen er blitt observert.
Moskeene som har undertegnet avtalen er:
Bazime-e-Naqshband (BN)
Center Rahma (CR)
Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS)
Det Islamske Forbundet (DIF)
Ghousia Muslim Society (GMS)
Idara Minhaj-ul Quran (IMQ)
Islamic Cultural Centre Norway (ICC)
Masjid Altowba (Har sagt senere at de vil kun følge Saudi Arabia)
Masjid Bilal (Har sagt senere at de vil kun følge Saudi Arabia)
The Islamic Movement (TIM)
Tyrkisk Islamsk Ungdom for. (TIUF)
World Islamic Mission (WIM)
Det islamske fellesskap B&H (DIFBH)
Muslim Senter Furuset (MSF)
Hilalkomiteen består av følgende personer:
Valgt på møtet 06.03.2005, se møtereferat!
Basim Ghozlan (DIF) tlf. 91552892
imam Mahboob ur Rehman (ICC) tlf. 98878044
M. Naeem Butt (GMS) tlf. 98891472
Imran Mushtaq tlf. 93841683
imam Nehmat Ali Shah (CJAS) tlf. 97677883
Saleem Raza Ahmed tlf. 90203974
imam Younas Hashmi (MSF) tlf. 22306835

"The sun and the moon follow courses (exactly) calculated" (Al-Qur'an 55:5)