Hilalkomiteen v/IRN
Calmeyergt.8
0183 Oslo
Fax: 850 22 050
hilalkomiteen@irn.no


Kalender

"De spør deg om hilal, si: De er tidsbestemmelser for menneskene og hajj" (Koranen 2:189 )
 

Metoden som brukes for å beslutte hellige dager baserer seg på følgende to kriterier:

  1. I Norge følges Ithad-ul-Matale hvor hele verden regnes som en horisont. Vi bruker Shaukat kriteriet og ”moon calculator” laget av Dr. Manzoor Ahmed for å beregne synlighets parabola for månen. Hvis månen er synlig (tilfelle A: easily visible) innen internasjonal datolinje (se bilde), er neste dagen første i en måned.
  2. I Norge begynner vi ikke en måned i den islamske kalender før minst ett muslimsk land har begynt en ny måned. Denne betingelsen blir oppfylt når vi får beskjed fra et offentlig organ i et muslimsk land.

Kalender basert på beregninger i følge hijrikalenderavtalen i Norge:

  1. Kalender 2006
  2. Kalender 2005
  3. Kalender 2004
  4. Kalender 2003