Post@irn.no, Adresse: Calmeyergt.8, 0183 OSLO. Fax: 850 22 050, Konto nr. 05304230454


Pressemeldinger og uttalelser

Her vil man finne oversikt over alle pressemeldinger og uttalelser som Islamsk Råd Norge har utgitt. Listen er ikke komplett, siden dette gjøres foreløpig manuelt av hardt overbelastet personer. Vi trenger noen frivillige til å utvikle en publiseringsløsning for oss.
Om IRN

  Hovedside
  Om Islamsk Råd Norge

Komiteer

  Hilalkomiteen
  Informasjonskomiteen
  Servicekomiteen
  Undervisningskomiteen

Medlemmer

  Medlemsorganisasjoner
  Pressemeldinger

Samarbeidspartnere

  Kontaktgruppa
  STL