Programmering i Ruby

Den Pragmatiske Programmerers Veiledning

Innholdsfortegnelse

( This is a norwegian translation in progress by Norway Ruby User Group )

Del null - Før vi starter

i: Forord
ii: Innledning
1: Veikart

Del I - Ruby sine fasetter

2: Ruby.new
3: Klasser, objekter og variabler
4: Beholdere, blokker og iteratorer
5: Standard typer
6: Mer om metoder
7: Uttrykk
8: Unntak, catch og throw
9: Moduler
10: Grunnleggende I/O
11: Tråder og prosesser
12: Når problemer oppstår

Del II - Ruby i sine omgivelser

13: Ruby sin omverden
14: Ruby og World Wide Web
15: Ruby Tk
16: Ruby og Microsoft Windows
17: Utvide Ruby

Del III - Ruby krystallisert

18: Språket Ruby
19: Klasser og objekter
20: Putte Ruby bak lås og slå
21: Refleksjon, ObjectSpace og distribuert Ruby

Del IV - Ruby bibliotekreferanse

[ Eng ] Built-in Classes and Methods
[ Eng ] Standard Library
[ Eng ] Object-Oriented Design Libraries
[ Eng ] Network and Web Libraries
[ Eng ] Microsoft Windows Support

Del V - Vedlegg

A: Innebakt dokumentasjon
B: Interaktivt Ruby skall
C: Støtte
[ Eng ] [ The original English book ]


Extracted from the book "Programming Ruby - The Pragmatic Programmer's Guide".
Translation to norwegian by Norway Ruby User Group.
Copyright for the english original authored by David Thomas and Andrew Hunt:
Copyright © 2001 Addison Wesley Longman, Inc.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).

(Please note that the license for the original has changed from the above. The above is the license of the original version that was used as a foundation for the translation efforts.)

Copyright for the norwegian translation:
Copyright © 2002 Norway Ruby User Group.
This material may be distributed only subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, v1.0 or later (the latest version is presently available at
http://www.opencontent.org/openpub/).
Distribution of substantively modified versions of this document is prohibited without the explicit permission of the copyright holder.
Distribution of the work or derivative of the work in any standard (paper) book form is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.