Lørdagsmøtene på Samfundet

LØRDAGSMØTENE


I stedet for bare rølp og fyll, arrangeres det på Studentersamfundet i Trondheim hver lørdag gjennom universitetets semester et mer eller mindre seriøst, informativt og/eller underholdende møte i Storsalen. Både Samfundets medlemmer og andre som er villige til å betale inngangspenger er velkomne til å delta. Møtene har tradisjonelt vært delt inn i kategoriene debatt-, tema- og festmøter.

Mens jeg studerte i Trondheim (1992-8) gikk jeg på disse møtene, og i en periode hadde jeg til og med nok energi til å skrive referater fra dem. Det begynte som en måte å prøve å få gitt ris og ros til Styret for jobben de gjorde med møtene, men etter mye tilbakemelding på det jeg skrev, ble skriveriene snart en helt generell form for anmeldelse. "Referatene" ble postet på Samfundets nyhetsgruppe, ntnu.samfundet. Her på denne siden finner du dem bevart for ettertiden.


Lørdag 20. april 1996

Forelskelse

Lørdag 16. mars 1996.

Ukesjefsvalg

Lørdag 9. mars 1996.

Kvinnehumor

Lørdag 24. februar 1996.

Kulturelt Mangfold

Lørdag 17. februar 1996.

Miljøvern i Russland

Lørdag 10. februar 1996.

Seleksjonsabort

Lørdag 3. februar 1996.

Punk - For oss som ikke var der i '77

Lørdag 25. november 1995.

Afrika - Et vakkert møte

Lørdag 18. november 1995.

Debattmøte, Stat og Kirke - Hvert sitt virke?

Lørdag 30.september 1995

Festmøte, Samfundet 85 år

Lørdag 23. september 1995

Okkultisme

Lørdag 16. september 1995.

FN - Slagbjørn eller Papirtiger?

Lørdag 6.mai 1995.

C*berspace. Informasjonssamfunnet - Den binære revolusjon...?

Lørdagsmøte 29. april, 1995

Utdanning: Til hva og for hvem?

Lørdag 1. april, 1995

Sameland - Norsk eiendom eller samisk stat"

Lørdag 11. mars, 1995.

Kvinnekamp

Lørdag, 11. februar, 1994

Surrealisme

Lørdag 4. februar, 1995

Tyrkias Kurdere

Lørdag 28. januar, 1995.

The Komikveld

Lørdag 12 november, 1994

Noe med sikkerhetspolitikk

Lørdag 5. november 1994

Enda ett om EU

Lørdag 29. oktober, 1994

Debattmøte om EU

Lørdag 22. oktober, 1994

Dei intellektuelle - Fornuftas horer?"


Til Bjørns hjemmeside