Mønstre fra Museumshåndverkerne BA

Brukte jula til å veve meg gjennom mønstrene i heftene om brikkevev som er utgitt av Museumshåndverkerne. De burde vært revidert. (Til utgiver/forfattere: Ta kontakt om dere ønsker nærmere tilbakemeldinger med konstruktive innspill på heftene.)

Alle renningene er gjort i mercerisert bomullsgarn, primært Solberg 12-4 og ellers noe ukjent av tilsvarende tykkelse. Gulltråden er ekte polyester av ukjent type.

 

I startheftet “Brikkevev En eldgammel vevteknikk med mange muligheter Kort historikk og enkel arbeidsbeskrivelse” er det tegnet opp tre mønsterforslag med fem kolonner hver. Hver kolonne i mønsteret representerer ett par med brikker. Sannsynligvis er disse ment parvis motstilte med S/Z-treing slik at man får en maske-effekt i det ferdige båndet.

Mønstre i startheftet. 10 kort, parvis motstilte

 

For moro skyld har jeg også laget samme mønster i en smalere variant hvor hver kolonne i mønsteret tilsvarer bare ett kort.

Mønstre i startheftet. 5 kort, parvis motstilte

Det er flere måter å tre disse enkle mønstrene på, som vil gi ganske forskjellige uttrykk i det ferdige båndet.

Øverst Midten Nederst
De tre mønsterkortene tredd fra samme side. Parvis motstilte kort gir sikk-sakk-linje. Vekslende mellom parvis motstilte kort (soler) og likt tredde kort (parallelle streker). Parvis motstilt effekt som svar på den brede varianten.
Mønstre i startheftet. 5 kort, parvis motstilte Mønstre i startheftet. 5 kort, parvis motstilte Mønstre i startheftet. 5 kort, parvis motstilte

I heftet “Brikkevev mønster og muligheter” er det åtte mønstre.  I motsetning til i startheftet representerer hver kolonne i diagrammene bare ett kort.

Anker-mønsteret inneholder en feil slik at resultatet verken blir som tegningen i eller fotografiet i heftet. Et korrigert mønster som gir samme resultat som fotografiet i heftet finnes her.

Det siste er et klassisk mønster for (egyptiske og finske) diagonaler, og man overlates i stor grad til seg selv å lage et mønster man liker. Her er to tolkninger fra min side:

This entry was posted in Brikkevev, Moderne, Småting. Bookmark the permalink.