Arkeologiske funn med brikkevevde bånd

English version here. Sist oppdatert: 8. mai 2018.

Jeg er i ferd med å lage en oversikt over norske funn av brikkevevde bånd fra før-reformatorisk tid. Så langt har jeg klart å identifisere omtrent 80 brikkvevde bånd og fragmenter i Norge, inklusive oppsettingskanter og jarekanter.  De er datert til disse tidsperiodene (danske og svenske navn på periodene antydet etter “s” og “dk:”):

Eldre jernalder[1] Romersk jernalder/romertid 0-400
Folkevandringstid (dk:Eldre germansk jernalder) 400-550
Yngre jernalder[1] Merovingertid (s: Vendeltid/dk: Yngre germansk jernalder) – ingen funn*
550-800
Vikingtid (tidlig middelalder) 800-1050
Middelalderen[2] Høymiddelalder 1050-1300
Senmiddelalder 1300-1500

*) Dvs som jeg kjenner til.

Fra det arkeologiske funnmaterialet er det særlig folkevandringstiden som skiller seg ut, da drøyt halvparten av de norske brikkevevrelaterte funnene er datert til denne tidsperioden. Her finnes de mest kjente norske båndene, som for eksempel dyrefrisene fra Evebø/Eide og hakekorsbåndet fra Snartemo grav V. Tilsynelatende gjør dette at man kan tro at folkevandringstiden var gullalderen for brikkevev, men det vil være å trekke slutninger på et statistisk alt for tynt grunnlag.Liste over norske funn med rester av brikkevevde bånd Andre godt kjente norske bånd er båndene fra Uvdal (antatt middelalder) og Oseberg (vikingtid).

For å gjøre oversikten mer lesbar er den delt inn etter geografi og deretter sortert etter tidsperioder:

  • Nord-Norge
  • Midt-Norge
  • Vestlandet
  • Sørlandet
  • Østlandet

Kjenner du til funn av bånd som ikke er inkludert, gi meg gjerne beskjed slik at listene kan bli så komplette som mulig. Kjenner du til rapporter/bøker og annen litteratur hvor de ulike båndene er inkludert, gi meg også gjerne tips om disse.

Referanser:

  1. Store norske leksikon.«Jernalder» snl.no/jernalder 31.10.2013
  2. Store norske leksikon.«Middelalderen» snl.no/middelalderen 31.10.2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *