Bare brikkevband III

De siste båndene fra brikkeveveriet er endelig ferdige:

Først et testbånd for 2-hulls brikkevev hvor for å se på ulike strukturforskjeller.
Øverst til venstre er alle unntatt kantkortene S-tredd. På den grønne siden av båndet får vi en ripseffekt ettersom de tomme hullene står ovenfor hverandre. I den lilla delen er annethvert kort forskjøvet slik at et tomt hull står mot et tredd hull. Deretter kommer det et parti med maskeeffekt hvor annethvert kort er S- og Z-tredd.
2-hulls strukturtest

Et nytt bånd med 2-hullsveving. Annethvert kort er forskjøvet og hvert kort unntatt de to midterste og kantkortene inneholder en rød og en brun tråd.
Starten og slutten av båndet er vevd med en annen bredde enn hoveddelen for å teste effekten av stramming av innslag og skill. Aller øverst er innslaget dratt inn maksimalt og er omtrent 1,2 cm bredt. Deretter er den videste delen på 2,5 cm og så rett- og vrang-side av hoveddelen med bredde på 1,8-2 cm. Hele båndet ble drøye 6 m langt.
Jøa

De neste båndene har 4 færre tråder og bare halvparten så mange kort. Mønsteret er hentet fra silkebåndet fra Oseberg-funnet. Det røde/hvite båndet ble vevd alt i januar. Det sennepsgule/brune båndet var publikumsbånd under diverse markeder og festivaler, mens det røde/brune også var et demonstrasjonsbånd, men hvor bare undertegnede vevde.

English summary
More tablet woven bands. First a structural testing of 2 hole weaving, then a pattern woven with two empty holes and at last two woolen bands with pattern from the tablet woven silk band found in the Oseberg grave.

This entry was posted in Brikkevev, Moderne, Småting, Tekstil, Vikingtid and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *